Dyer

DYER

Welcome

Përveç se duhet të jetë e sigurt dera duhet të jetë edhe e bukur.

Shtëpia mund të ketë shumë dritare por ka vetëm një derë kryesore. Prandaj secilit klient që zgjedh të ketë derë të punuar nga ne i sigurojmë se hyrja në shtëpinë e tij do të jetë jo vetëm moderne dhe atraktive por edhe e sigurt dhe e qëndrueshme për një kohë të gjatë. Dera punohet nga profilat e dedikuar për dyer të cilat kanë po ashtu edhe dimensionet specifike me gjithë përforcimin adekuat nga metali i zinkuar. Përzgjedhjen e disenjit të derës dhe nivelin e mbylljes e caktojmë në varshmëri të kërkesave të secilit blerës.

Te ne ekzistojnë mundësitë dhe dija, mund të ju sugjerojmë deri në detalet më të vogla.

Na kontaktoni…

door 2 door1

Comments are closed.