Xhami

XHAMI

double-glazed-windows-and-doors

Ne i kushtojmë kujdes të veçantë xhamit i cili do të instalohet në dritaret tona.

Duke qenë se xhami përfshinë sipërfaqen më të madhe kontaktuese në mes të ambientit të brendshëm dhe të jashtëm, atëherë edhe cilësia izoluese e xhamit e rritë dukshëm vetinë izoluese të dritares në tërësi.

Numri i madh  ngjyrave dhe tipeve të ndryshme të xhamit të mundëson që ta personalizoni shtëpinë përmes dritareve tuaja.

Prandaj këshillohuni me ekspertët tanë dhe ju do të fitoni maksimumin e kualitetit me investimin më optimal tuajin!

Comments are closed.