Profilat PVC

Profilat PVC

trocal01

Ne jemi kujdesur që klientëve tanë tu ofrojmë dritare të prodhuara nga PVC e klasës

A të prodhuar në Gjermani.

Çka janë profilet e klasës A?

Profilet e klasës A kanë mure të jashtme me trashësi 3.0 mm dhe prodhohen nga lënda e parë 100% PVC e pastër, dhe në përbërjen e vet kanë zinkun dhe kalciumin për stabilizim të plastikës. Vetëm profilet me këto karakteristika  i plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë afatgjate. Profilet që përdor Drenari i rezistojnë forcave të jashtme mekanike si dhe efekteve gërryese atmosferike dhe klimatike, dhe na sigurojnë se dritaret do ta kenë stabilitetin e vet të nevojshëm , nuk do të thyhen dhe sipërfaqja e jashtme nuk do të  deformohet me kalimin e kohës..

Klasa B e profileve kanë trashësi të mureve 2.8 mm, dhe klasa C 2.6 mm.

Comments are closed.