Përforcimi

Përforcimi

te Përforcimi

Secili pozicion shqyrtohet në vete.

Për dritare, për derë të ballkonit apo derë të hyrjes dhe në varshmëri të  përmasave të tyre definohet edhe metali  që do të shfrytlzohet për p[rforcim.

Profesionistët tanë e kanë kujdesin e shtuar në përzgjedhjen e profilit adekuat të metalit për profilin e caktuar të PVC.

Këto dhe detalet tjera teknike janë brengëe jona.

Juve ju mbetet ta zgjedhni DRENARIN për bashkëpunëtor.

Na kontaktoni…

Comments are closed.