Mekanizmi

Mekanizmi

MACO-MULTI

Të gjitha prodhimet e tona  shfrytëzojnë mekanizmin e mbylljes Maco Multi-Matic.

Këtë sistem të mekanizmave të gjithë njohësit e kësaj fushe e vlerësojnë si të parin për nga kualiteti në Evropë.

Integrimi i këtyre mekanizmave në dritaret dhe puna profesionale e mjeshtërve tanë na japin mundësinë që tregut tonë tu ofrojmë dritare të kualitetit më të lartë Evropian.

 

Comments are closed.