Tani 20% më lirë

Grant 20 % nga vlera totale.

Mundësi e mirë për të fituar Grant prej 20 % të vlerës së faturës, nëse ju i ndërroni dritaret e juaja të vjetra dhe vendosni dritare nga plastika të ndërmarrjes DRENARI shpk në Prishtinë, të cilat do të ndikojnë në kursimin e energjisë, në zvogëlimin e faturës suaj dhe në ruajtjen e ambientit tonë në tërësi.Granti dhurohet nga BERZH – Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka siguruar mbështetjen e Komisionit Evropian i cili do të sigurojë stimuj të mëtejshëm deri në 20 për qind të vlerës së investimit në idenë tuaj për instalimin e dritareve dhe dyerve të cilat ndikojnë në kursimin e energjisë.

Vendosni dritaret tona dhe fitoni 20% DRENARI shpk është ndërmarrje e përzgjedhur prodhuese e dyerve dhe dritareve nga plastika, që do të ju shoqëroj prej fazës së aplikimit, nëpër fazën e prodhimit dhe të montimit të dyerve dhe dritareve,dhe në fund do të ju shoqëroj edhe në procesin e inkasimit të 20 përqindëshit.
Granti është i limituar, prandaj mos u vononi !

Mund të na kontaktoni në:

drenari@yahoo.com apo tel. 044 (049) 149 720

Informoni të afërmit tuaj duke ua treguar adresën www.dritare.com, apo edhe numrin e telefonit. Informoni ata që janë në fazën e ndërtimit apo që kanë nevojë për dritare, sepse kështu u dhuroni atyre 20 % të vlerës së dritareve të shtëpisë apo banesës në KESH, e që nuk është pak.

grantphoto

Bookmark the permalink.

Comments are closed.